آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته
آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته

آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته ، آموزش بخش های مختلف و سرفصل های مهم رشته حسابداری است که به صورت دقیق و فشرده صورت می گیرد.

آموزش حسابداری نیاز به انسجام در معانی و مفاهیم مربوط به حسابداری دارد که به متقاضیان و دانشجویان حسابداری ارائه می گردد.


سرفصل های آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته


به طور کلی سرفصل های آموزش حسابداری شامل آشنایی با فن حسابداری، آشنایی با اصول مربوط به فن حسابداری، مفاهیم مربوط به حقوق در حسابداری، آشنایی با مدیریت حساب در حسابداری، بررسی اطلاعات حسابداری، کنترل و مدیریت سیستم های واحد تجاری، مدیریت اسناد و حساب ها، سیستم های مدیریت و نگهداری کالا، کنترل های سیستمی بر واحد تجاری، انواع سیستم های پرداخت، مطالعه اصول حسابداری، شرکت های سهامی، مباحث مرتبط با انواع سودها، اوراق، حسابداری بین المللی و کارگاه عملی حسابداری می باشد.


آشنایی با فن حسابداری


اولین مرحله و بخش از فن حسابداری شامل مباحثی است که به صورت تخصصی و حرفه ای آموزش داده می شود. از مباحثی که در فن حسابداری مطرح می شود، می توان به حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، تقسیم بندی حسابداری، انواع سازمان های تجاری، معرفی شرکت های تضامنی، انواع واحدهای تجاری، تعریف سند پرداختی، اصل بهای تمام شده، فرض ثبات واحد پولی، اسناد پرداختی، حسابداری مدیریت، حساب دریافتنی، اصول پذیرفته شده حسابداری، ترازنامه، سرمایه، حسابرسی، هزینه، زیان ویژه، شرکت سهامی، صورت سود و زیان، صورت جریان وجود نقد، سود ویژه، دارایی، واحدهای تک مالکی، فرض شخصیت جداگانه حسابداری و مباحث دیگر می باشد.


نتیجه گیری:


آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته شامل آشنا نمودن علاقه مندان به یادگیری فن حسابداری در زمینه های مختلف می باشد که از مباحث پایه تا مباحث پیشرفته حسابداری مطرح می گردد. سرفصل های رشته حسابداری مشخص بوده و متقاضی را جهت ورود به بازار کار آماده می نمایند.