حسابرسی بیمه چیست؟ کاربرگ های بیمه چه نقشی در حسابرسی دارند؟
حسابرسی بیمه چیست؟ کاربرگ های بیمه چه نقشی در حسابرسی دارند؟

حسابرسی بیمه چیست؟ کاربرگ های بیمه چه نقشی در حسابرسی دارند؟، تکمیل کاربرگ‌های بیمه اهمیت بسیار زیادی در حسابرسی بیمه دارد. آشنایی با کاربرگ بیمه و پرکردن آن‌ها به شکل صحیح و مهمتر از آن استفاده از آن‌ها جهت دفاع در هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بروز مشکلات جدی در هنگام حسابرسی و بعد از آن جلوگیری می‌کند. به همین دلیل حسابداران محترم، صاحبان مشاغل و کارفرماها باید اطلاعات کافی در مورد این کاربرگ‌ها داشته باشند.

حسابرسی بیمه چیست؟ کاربرگ های بیمه چه نقشی در حسابرسی دارند؟

موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی وظیفه دارد از کارفرمایان، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که کد کارگاهی بیمه دارند (به استثنای شرکت‌های پیمانکاری) بازرسی دفاتر قانونی را به عمل بیاورد و تمامی اسناد و مدارکی که مربوط به تمامی پرداخت‌ها و کلیه سرفصل‌هایی که احتمال دارد حقوق و مزایا و یا سایر هزینه‌های مشمول حق بیمه در آنها مستتر باشد مورد رسیدگی قرار دهد و از پرداخت حق بیمه کارکنان آن‌ها نیز مطمئن شوند. به این ترتیب حسابرسی بیمه یک نوع سند رسمی بیمه‌ای به حساب می‌آید و یکی از روش‌های مهمی که در حسابرسی توسط کارشناسان تأمین اجتماعی بررسی می‌شود کاربرگ‌های بیمه است.

 تمامی اسناد مشمول یا غیر مشمول بیمه باید در کاربرگ‌های طراحی شده توسط موسسه حسابرسی ثبت شوند تا در زمان مقرر از آن‌ها استفاده کنند. به همین دلیل یکی از موارد مهمی که در آموزش حقوق و دستمزد به آن پرداخته می‌شود مسئله نحوه پرکردن کاربرگ‌های بیمه مربوط به پرداختی‌های حق بیمه کارکنان شرکت‌ها است.

کاربرگ های حسابرسی بیمه چیست؟ اهمیت تکمیل کاربرگ های بیمه

کاربرگ‌های حسابرسی بیمه در دسته کاربرگ‌های محاسباتی قرار می‌گیرند و انواع مختلفی دارد که از آن‌ها معمولاً برای تأیید و اثبات صحت و درستی محاسبه حق بیمه در حساب‌ها استفاده می‌شود. کاربرگ‌های حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی، در حقیقت اطلاعات به هم پیوسته به شکل فایل‌های اکسل مخصوص هستند که توسط موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی طراحی شده است  و نهایتا فایل اسکن شده آن در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد. شرکت‌ها و اشخاصی که دارای کد کارگاهی هستند موظف هستند اسناد و مدارک پرداختی‌های خود را برای تکمیل کاربرگ‌های بیمه در اختیار سازمان قرار دهند. در این کاربرگ‌ها سه ستون اصلی وجود دارد و نرخ‌های مختلفی برای هر یک از این ستون‌ها در نظر گرفته شده است.

کارشناسان حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی با استفاده از فرمول‌ها و نرخ‌های تعیین شده، با توجه به بخشنامه‌های موجود مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را از کارفرما محاسبه می‌کنند. آشنایی با نحوه پرکردن کاربرگ‌های بیمه آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که عدم وارد کردن اطلاعات به شکل صحیح، مشکلات مهمی را در زمان حسابرسی ایجاد می‌کند. استفاده از نرم افزار محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی به شما کمک می‌کند تا کاربرگ‌ها را با اطلاعات درست تکمیل کنید.