درباره حسابداری انبار
درباره حسابداری انبار

درباره حسابداری انبار، هر کسب و کاری که دارای انبارهای بزرگ است لازم از حسابداری انبار به منظور تعیین ارزش دارایی موجودی انبار و شرکت استفاده نماید.

در حال حاضر روش های گوناگونی برای حسابداری انبار وجود دارد. بررسی موجودی انبار برای شرکت ها امری حیاتی می باشد که به طور مستقیم قادر است بر سود و زیان شرکت ها تاثیر بگذارد.

حسابداری انبار چیست؟

موجودی انبار به عنوان دارایی های تجاری یک شرکت محسوب می شود. دراین بین یک حسابدار انبار لازم است به طور مداوم ار یک روش ایده آل و مطمعن به منظور اختصاص هزینه ها به موجودی برای ثبت آن، به عنوان دارایی استفاده کنند. موجودی انبار، شامل مواد اولیه، کالاهای در حال انجام و کالاهای تمام شده موجود در انبار می باشند. هدف از انبارگردانی و حسابداری انبار، دستیابی به وضعیت کمی و کیفی کالاها و کنترل دارایی موجود در انبار می باشد. 

اصول حسابداری انبار چیست؟

به منظور محاسبه هزینه کالاهای فروخته شده در یک بازه زمانی، کل موجودی و خرید از موجودی انبار کسر می شود. بدین منظور انباردار موظف است با دقت کامل، مقدار موجودی را به روش حسابداری موجودی مناسب تعیین کند. انبارداری و مدیریت انبارداری یک عملیات تجاری حیاتی برای تولید محسوب می شود. بسیاری از شرکت های تجاری کالا، برای تعیین ارزش موجودی انبار در مقایسه با قیمت گذاری برای فروش کالا، با چالش هایی مواجه می شوند. با این وجود یک کسب و کار نوپا در سال های اول شروع فعالیت خود الزامیست از روش اصولی برای حسابداری انبار استفاده کند و در سال های بعد از روش متفاوتی برای این منظور استفاده کند.

نتیجه پایانی

حسابداری انبار برای تعیین سود و زیان شرکت بسیار حائز اهمیت می باشد و تقریبا تمامی شرکت های موفق دارای سیستم حسابداری انبار پیشرفته می باشند. تمامی اقلام و موجودی انبار، بخش عظیمی از دارایی های یک مجموعه می باشد به همین دلیل حسابداری انبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.