دارایی ها در حسابداری، دارایی ها اقلامی هستند که سازمان ها و شرکت ها برای سودآوری در دوره های آتی از آنها استفاده می نمایند. این منابع متعلق به شرکت بوده و به عنوان ابزاری برای کسب سود به شمار می روند. 

دارایی ها دارای انوع متفاوتی می باشند که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت. دارایی ها در موسسات به دارایی های جاری و دارای های غیر جاری یا همان ثابت تقسیم بندی می شوند. عمر مفید دارایی های جاری یک سال و یا کمتر از این مقدار است و دارایی های غیر جاری دارای عمر مفید بیشتر از یک سال می باشند.

دارایی های جاری

حساب های دریافتنی: این حساب ها از فروش کالا و یا خدمات بر اساس اعتبار به شخصی حاصل می شود.

اسناد دریافتنی: این اسناد شامل یک سند مکتوب به منظور باز پرداخت پول می باشند.

وجوه نقد: این نوع دارایی ها شامل نقدینگی می باشد مانند پول نقد، چک، حساب های بانکی

هزینه های پیش پرداخت: این هزینه ها مانند هزینه های پیش پرداخت بیمه، جلوتر پرداخت می شوند.

موجودی کالا: این موجود یها متعلق به شرکت بوده و شرکت در خرید و فروش آنها فعالیت می کند.

ملزومات اداری و مصرفی:  این دارایی ها برای در نظر گرفتن سرمایه بسیار ناچیز هستند اما این دارایی ها به هنگام خرید هزینه هایی را برای سازمان در پی خواهند داشت.

دارایی های بلند مدت

دارایی های ثابت: این دارایی ها شامل ماشین آلات و تجهیزات می باشند که دارای عمر مفید بیشتر از یک سال بوده و خرید آنها هزینه های زیادی را در بر دارد.

دارایی های نا مشهود: برخی دارایی ها حالت فیزیکی ندارند اما برای شرکت بسیار مهم است مانند حسن شهرت، سهام سرمایه داران، ثبت اختراع و ... می باشد.

نتیجه پایانی

دارایی ها از نظر مدیریت مالی به اوراق قرضه، سهام، ارز، مشتقات و کامودیتی تقسیم بندی می شوند. دارایی ها و پس انداز و همچنین سرمایه گذاری توانایی تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.