دارایی ها در حسابداری

دارایی ها در حسابداری، دارایی ها اقلامی هستند که سازمان ها و شرکت ها برای سودآوری در دوره های آتی از آنها استفاده می نمایند. این منابع متعلق به شرکت بوده و به عنوان ابزاری برای کسب سود به شمار می روند. 

در ادامه بخوانید دارایی ها در حسابداری